Pomoc prawna adwokat Lublin - Rafał Myć

Adwokat Lublin
Kancelaria prawna Rafał Myć

Wsparcie w sprawach karnych, cywilnych i innych

Porady prawne z zakresu prawa cywilnego

W zakresie prawa cywilnego proponujemy Państwu obsługę prawną w szczególności w przedmiocie:

  • konstruowania i analizy umów cywilnoprawnych,
  • zasiedzenia, bezumownego korzystania, ochrony posiadania, sporów sąsiedzkich, eksmisji, ochrony lokatorów, rozliczania nakładów czy zniesienia współwłasności – prawo nieruchomości,
  • stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, zachowku,
  • odszkodowania: m.in. z tytułu naruszenia dóbr osobistych, odpowiedzialności ubezpieczyciela, naruszenia umowy, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • windykacji należności,
  • sporów konsumentów z przedsiębiorcami.

Zalety usługi prawnej

Zalety usługi prawnej Zalety usługi prawnej

Prawo cywilne Lublin
Usługi prawne Zalety skorzystania z usługi prawnej
Konstruowanie i analiza umów cywilnoprawnych Dzięki ekspertyzie prawników, umowy są dokładnie skonstruowane i przeanalizowane, aby uniknąć późniejszych sporów prawnych. Fachowcy są w stanie zidentyfikować i zminimalizować potencjalne ryzyka, a także zapewnić zgodność z obowiązującym prawem.
Prawo nieruchomości (zasiedzenie, bezumowne korzystanie, ochrona posiadania, spory sąsiedzkie, eksmisje, ochrona lokatorów, rozliczanie nakładów, zniesienie współwłasności) Korzystanie z usług prawniczych w dziedzinie prawa nieruchomości pomaga w skomplikowanych procesach, takich jak zasiedzenie czy eksmisje. Prawnicy mogą zapewnić prawidłową ochronę praw posiadacza, pomóc w sporach sąsiedzkich i zapewnić ochronę lokatorów. Wiedza specjalistów jest nieoceniona w skomplikowanych procesach, takich jak rozliczanie nakładów czy zniesienie współwłasności.
Stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek Prawnicy pomagają w skomplikowanych procesach dziedziczenia, takich jak stwierdzenie nabycia spadku czy podział majątku. Wiedza prawnicza jest niezbędna do prawidłowego zrozumienia i zastosowania zasad zachowku.
Odszkodowania (m.in. z tytułu naruszenia dóbr osobistych, odpowiedzialności ubezpieczyciela, naruszenia umowy, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa) Usługi prawne są kluczowe do skutecznego dochodzenia odszkodowań, niezależnie od przyczyny. Prawnicy pomagają w zrozumieniu i zastosowaniu skomplikowanych przepisów prawnych, a także reprezentują klientów w kontaktach z ubezpieczycielami, w sądzie, czy podczas negocjacji.
Windykacja należności Profesjonalne usługi prawne pomagają w efektywnym odzyskiwaniu zaległych należności. Prawnicy mogą pomóc w przygotowaniu i wysłaniu wezwań do zapłaty, reprezentować klientów w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, a także doradzić w kwestiach prawnych związanych z windykacją.
Spory konsumentów z przedsiębiorcami W przypadku sporów z przedsiębiorcami, prawnicy pomagają konsumentom w zrozumieniu ich praw i obowiązków. Reprezentują klientów w negocjacjach, mediacjach lub w sądzie, starając się o jak najkorzystniejsze rozwiązanie. Specjalistyczna wiedza prawnicza jest niezbędna do skutecznego dochodzenia roszczeń konsumentów.

Procedury sądowe w kontekście spraw cywilnoprawnych

Procedury sądowe w kontekście spraw cywilnoprawnych Procedury sądowe w kontekście spraw cywilnoprawnych

Prawo cywilne Lublin

Kancelaria Adwokacka Rafał Myć; Przyglądając się różnorodnym metodologiom, które są stosowane do rozwiązywania spraw cywilnych, natychmiast zauważa się ich wieloaspektowość i skomplikowanie, które charakteryzują prawo procesowe. Poza najbardziej znaną, konwencjonalną metodologią, mamy do czynienia z licznymi innymi procedurami (w tym sprawy dotyczące np. biznesu,  mediacja, procesy pojednawcze, sprawy rozwodowe , naruszenie posiadania, ochrona konkurencji, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, postępowanie nakazowe, upominawcze, uproszczone i wiele innych). Różne metody postępowania nakładają na strony różne wymogi co do ich postępowania. To oznacza, że sposób składania wniosków, pisania pozwów, a także konsekwencje działań różnią się w zależności od stosowanej procedury. W pewnych postępowaniach pozwy są składane za pomocą oficjalnych formularzy, a ich prawidłowe wypełnienie może być decydujące dla osiągnięcia sukcesu w danej sprawie.

Kto rozpatruje sprawy cywilne?

Prawo cywilne Lublin

Kancelaria Adwokacka Rafał Myć;

W Polsce sprawy cywilne rozpoznawane są przez różne rodzaje sądów, w zależności od ich charakteru i wartości przedmiotowej. Oto najważniejsze sądy rozpoznające sprawy cywilne w Polsce:

  1. Sądy powszechne: Są to sądy pierwszej instancji, które ogólnie zajmują się rozpoznawaniem spraw cywilnych. W skład sądów powszechnych wchodzą Sądy Rejonowe i Sądy Okręgowe. Sądy Rejonowe rozpatrują sprawy o mniejszej wartości sporu, podczas gdy Sądy Okręgowe mają kompetencję do rozpoznawania spraw o większej wartości sporu.
  2. Sąd Okręgowy – Wydział Cywilny: W ramach Sądu Okręgowego istnieje specjalny Wydział Cywilny, który zajmuje się bardziej skomplikowanymi i wartościowymi sprawami cywilnymi. Sąd Okręgowy – Wydział Cywilny rozpatruje apelacje od wyroków wydanych przez Sądy Rejonowe oraz rozpoznaje pewne rodzaje spraw, które przysługują mu na podstawie ustawy.
  3. Sąd Apelacyjny: Jest to sąd drugiej instancji dla spraw cywilnych. Sąd Apelacyjny rozpatruje apelacje od wyroków wydanych przez Sądy Rejonowe i Sądy Okręgowe. Decyzje Sądu Apelacyjnego mogą być zaskarżone do najwyższego sądu – Sądu Najwyższego.

Adwokat Lublin – Profil firmowy w Google

30018481 352

Zadzwoń
Nawigacja