kancelaria rafał myć lublin 1

- Kancelaria -

Adwokat sprawy gospodarcze Lublin Rafał-Myć

Sprawy gospodarcze stanowią szczególny rodzaj materii prawnej. Dotyczą one stosunków między podmiotami prowadzącymi działalność na mocy obowiązujących w Polsce przepisów. Dziedzina ta obejmuje również postępowania w sprawach o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Nasza Kancelaria adwokacka do spraw gospodarczych w Lublinie zapewnia kompleksową pomoc prawną przedsiębiorcom, a także wszystkim osobom zaangażowanym w spory podatkowe, egzekucyjne czy windykacyjne.

Adwokat prawo gospodarcze

W ramach usług świadczonych w zakresie spraw gospodarczych zajmujemy się m.in.:

 • bieżącym doradztwem prawnym na rzecz podmiotów prowadzących działalność biznesową,
 • reprezentowaniem naszych Klientów w negocjacjach z kontrahentami,
 • przygotowywaniem oraz opiniowaniem projektów umów, regulaminów i pozostałych dokumentów,
 • pełnomocnictwem w zakresie toczonych sporów i postępowań sądowych oraz pozasądowych,
 • pomocą w dochodzeniu zaległych wierzytelności,
 • rejestracją bądź zmianami w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • reprezentacją w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych i upadłościowych.

Organami właściwymi do rozpatrywania tego rodzaju spraw są wydziały gospodarcze poszczególnych sądów. Większość postępowań charakteryzuje się wysokim rygoryzmem oraz stopniem sformalizowania. To z kolei sprawia, że skuteczne dochodzenie swoich praw w sprawach gospodarczych wymaga doskonałej znajomości aktualnych przepisów lub profesjonalnej pomocy prawnej. Chcąc mieć pewność, że zaangażowany adwokat sprawy gospodarcze w Lublinie i okolicach pomoże rozstrzygnąć na korzyść Klienta, warto sięgnąć po osobę pracującą dla renomowanej kancelarii. To szczególnie istotne, gdyż nieznajomość przepisów przez przedsiębiorcę nie może być podnoszona jako element jego obrony.

Adwokat do spraw gospodarczych w Lublinie

Jednym z najczęstszych rodzajów spraw gospodarczych rozpatrywanych przez sądy są te dotyczące przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. Ich przykłady to m.in.: oszustwa kredytowe i pożyczkowe, wyłudzenia, fałszowanie znaków towarowych, czy tzw. pranie brudnych pieniędzy. Oczywiście, to tylko niektóre przykłady sytuacji, w których nasza Kancelaria udziela pomocy prawnej osobom podejrzanym, jak i poszkodowanym.

Kolejnymi ważnymi zagadnieniami z zakresu prawa gospodarczego są ochrona interesów wierzyciela oraz ochrona dłużnika. Pierwsza kategoria obejmuje środki prawne mające na celu przeciwdziałanie bezprawnym czynnościom podejmowanym na szkodę wierzyciela. Z kolei ochrona dłużnika najczęściej dotyczy ograniczenia lub wstrzymania wykonalności tytułu egzekucyjnego. Zwykle prowadzi do tego postępowanie przeciwegzekucyjne.

Pomoc adwokata do spraw gospodarczych w Lublinie przyda się również w przypadku postępowań windykacyjnych, będących skutkiem nasilającego się w ostatnich latach zjawiska zaległości płatniczych. Zdecydowane działania to często jedyny skuteczny sposób ubiegania się o zwrot należnych wierzytelności czy płatność za fakturę. Wsparcie ze strony kancelarii adwokackiej znacznie podnosi efektywność działań windykacyjnych. Często już po otrzymaniu pisma opatrzonego danymi takiej instytucji, dłużnik reguluje zobowiązanie, mając świadomość konsekwencji podjętych przez wierzyciela kroków.

Sprawy gospodarcze stanowią szczególny rodzaj materii prawnej. Dotyczą one stosunków między podmiotami prowadzącymi działalność na mocy obowiązujących w Polsce przepisów. Dziedzina ta obejmuje również postępowania w sprawach o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Nasza Kancelaria adwokacka do spraw gospodarczych w Lublinie zapewnia kompleksową pomoc prawną przedsiębiorcom, a także wszystkim osobom zaangażowanym w spory podatkowe, egzekucyjne czy windykacyjne.

Adwokat prawo gospodarcze

W ramach usług świadczonych w zakresie spraw gospodarczych zajmujemy się m.in.:

bieżącym doradztwem prawnym na rzecz podmiotów prowadzących działalność biznesową,
reprezentowaniem naszych Klientów w negocjacjach z kontrahentami,
przygotowywaniem oraz opiniowaniem projektów umów, regulaminów i pozostałych dokumentów,
pełnomocnictwem w zakresie toczonych sporów i postępowań sądowych oraz pozasądowych,
pomocą w dochodzeniu zaległych wierzytelności,
rejestracją bądź zmianami w Krajowym Rejestrze Sądowym,
reprezentacją w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych i upadłościowych.

Organami właściwymi do rozpatrywania tego rodzaju spraw są wydziały gospodarcze poszczególnych sądów. Większość postępowań charakteryzuje się wysokim rygoryzmem oraz stopniem sformalizowania. To z kolei sprawia, że skuteczne dochodzenie swoich praw w sprawach gospodarczych wymaga doskonałej znajomości aktualnych przepisów lub profesjonalnej pomocy prawnej. Chcąc mieć pewność, że zaangażowany adwokat sprawy gospodarcze w Lublinie i okolicach pomoże rozstrzygnąć na korzyść Klienta, warto sięgnąć po osobę pracującą dla renomowanej kancelarii. To szczególnie istotne, gdyż nieznajomość przepisów przez przedsiębiorcę nie może być podnoszona jako element jego obrony.

Adwokat do spraw gospodarczych w Lublinie

Jednym z najczęstszych rodzajów spraw gospodarczych rozpatrywanych przez sądy są te dotyczące przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. Ich przykłady to m.in.: oszustwa kredytowe i pożyczkowe, wyłudzenia, fałszowanie znaków towarowych, czy tzw. pranie brudnych pieniędzy. Oczywiście, to tylko niektóre przykłady sytuacji, w których nasza Kancelaria udziela pomocy prawnej osobom podejrzanym, jak i poszkodowanym.

Kolejnymi ważnymi zagadnieniami z zakresu prawa gospodarczego są ochrona interesów wierzyciela oraz ochrona dłużnika. Pierwsza kategoria obejmuje środki prawne mające na celu przeciwdziałanie bezprawnym czynnościom podejmowanym na szkodę wierzyciela. Z kolei ochrona dłużnika najczęściej dotyczy ograniczenia lub wstrzymania wykonalności tytułu egzekucyjnego. Zwykle prowadzi do tego postępowanie przeciwegzekucyjne.

Pomoc adwokata do spraw gospodarczych w Lublinie przyda się również w przypadku postępowań windykacyjnych, będących skutkiem nasilającego się w ostatnich latach zjawiska zaległości płatniczych. Zdecydowane działania to często jedyny skuteczny sposób ubiegania się o zwrot należnych wierzytelności czy płatność za fakturę. Wsparcie ze strony kancelarii adwokackiej znacznie podnosi efektywność działań windykacyjnych. Często już po otrzymaniu pisma opatrzonego danymi takiej instytucji, dłużnik reguluje zobowiązanie, mając świadomość konsekwencji podjętych przez wierzyciela kroków.

Adwokat prawo gospodarcze Lublin – masz pytania? Skontaktuj się z Kancelarią.

Adwokat prawo gospodarcze Lublin

Adwokat sprawy gospodarcze Lublin – kompleksowe wsparcie prawne dla Twojego biznesu

Sprawy gospodarcze dotyczą szerokiego spektrum kwestii prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nasza kancelaria adwokacka w Lublinie specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, oferując wszechstronną pomoc w zakresie prawa gospodarczego, zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych.

Adwokat sprawy gospodarcze Lublin – główne obszary działalności:

 1. Bieżące doradztwo prawne dla przedsiębiorców
 2. Reprezentacja w negocjacjach handlowych
 3. Sporządzanie i analiza umów oraz regulaminów
 4. Pełnomocnictwo w sprawach sądowych i pozasądowych
 5. Pomoc w dochodzeniu należności
 6. Rejestracja i zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym
 7. Postępowania podatkowe, egzekucyjne i upadłościowe

Prawo gospodarcze obejmuje również sprawy związane z przestępstwami gospodarczymi, takimi jak oszustwa, wyłudzenia, pranie brudnych pieniędzy czy fałszowanie znaków towarowych. Nasza kancelaria adwokacka w Lublinie świadczy pomoc prawną zarówno osobom podejrzanym, jak i poszkodowanym w tego rodzaju sprawach.

Adwokat sprawy gospodarcze Lublin – ochrona wierzycieli i dłużników

Nasza kancelaria prawna w Lublinie specjalizuje się również w ochronie interesów zarówno wierzycieli, jak i dłużników. W przypadku wierzycieli, świadczymy usługi związane z przeciwdziałaniem bezprawnym czynnościom na ich szkodę, a także z dochodzeniem należności, windykacją czy egzekucją. Jeśli chodzi o dłużników, nasza pomoc może obejmować ograniczenie lub wstrzymanie wykonalności tytułu egzekucyjnego, jak również reprezentację w postępowaniach przeciwegzekucyjnych.

 

Adwokat sprawy gospodarcze Lublin – skuteczna windykacja należności

W sytuacji, gdy przedsiębiorcy borykają się z problemem zaległych płatności, wsparcie ze strony naszej kancelarii prawnej może znacznie zwiększyć skuteczność działań windykacyjnych. Pomoc adwokata do spraw gospodarczych w Lublinie może okazać się kluczowa dla odzyskania należności czy uregulowania zobowiązań. Nasza kancelaria adwokacka w Lublinie oferuje profesjonalne usługi windykacyjne, oparte na znajomości przepisów oraz doświadczeniu w negocjacjach z dłużnikami. Działamy w sposób zdecydowany, ale jednocześnie z poszanowaniem praw stron, co pozwala na skuteczne odzyskiwanie należności.

Adwokat sprawy gospodarcze Lublin – reprezentacja w postępowaniach sądowych

Prowadzenie spraw sądowych związanych z prawem gospodarczym wymaga szczególnej wiedzy i doświadczenia, gdyż postępowania te charakteryzują się wysokim stopniem sformalizowania. Nasza kancelaria adwokacka w Lublinie reprezentuje klientów w różnorodnych postępowaniach sądowych, zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym. Działamy w imieniu przedsiębiorstw, oferując profesjonalne wsparcie w sprawach dotyczących sporów handlowych, umów, konkurencji czy praw własności intelektualnej.

Adwokat sprawy gospodarcze Lublin – doradztwo w zakresie prawa konkurencji

Nasza kancelaria adwokacka w Lublinie zajmuje się również doradztwem w zakresie prawa konkurencji. Pomagamy przedsiębiorcom w zrozumieniu przepisów, które mają na celu zapewnienie uczciwej konkurencji na rynku, a także w identyfikacji potencjalnych zagrożeń związanych z naruszeniem tych przepisów. Świadczymy pomoc prawną w zakresie praktyk ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej, jak również w sprawach związanych z koncentracją przedsiębiorców.

Adwokat sprawy gospodarcze Lublin – doradztwo w zakresie prawa spółek

Nasza kancelaria prawna w Lublinie oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie prawa spółek. Pomagamy przedsiębiorcom w wyborze odpowiedniej formy prawnej dla prowadzenia działalności, a także w procesie zakładania, przekształcania czy likwidacji spółek. Doradzamy także w kwestiach związanych z kapitałem spółek, odpowiedzialnością wspólników i organów spółek, a także w sprawach dotyczących zmiany struktury własnościowej czy zarządu spółek.

Współpracując z naszą kancelarią adwokacką Rafał-Myć w Lublinie, przedsiębiorcy zyskują pewność, że ich sprawy gospodarcze będą obsługiwane przez specjalistów o szerokiej wiedzy i doświadczeniu. Nasz zespół adwokatów do spraw gospodarczych w Lublinie gwarantuje profesjonalne podejście, rzetelność oraz zaangażowanie w każdej sprawie. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby i dowiedzieć się, w jaki sposób możemy pomóc w rozwiązaniu Twoich problemów prawnych.

Adwokat prawo gospodarcze Lublin

Adwokat prawo gospodarcze Lublin oraz prawo karne

Adwokat prawo gospodarcze Lublin oraz prawo karne

Adwokat Lublin – Profil firmowy w Google

30018481 352

Adwokat prawo gospodarcze Lublin

Adwokat prawo gospodarcze Lublin

Naszym celem jest dostarczanie usług prawnych na najwyższym możliwym poziomie, zawsze z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Wyróżnia nas utrzymanie stałej relacji z Klientem podczas realizacji powierzonych zadań. Dbając o Państwa dobro, kierujemy się zasadami etyki zawodowej, zachowując jednocześnie najwyższe standardy należytej staranności.

W codziennej pracy korzystamy z nowoczesnych metod komunikacji, kreatywnie wykorzystując potencjał technologii informatycznych. Dzięki temu, odległość nie stanowi dla nas przeszkody, a pomoc prawną oferujemy Klientom z Polski oraz z zagranicy.

Nasze doświadczenie zawodowe, aktywność oraz innowacyjne metody pracy sprawiają, że jesteśmy wiarygodnym partnerem dla każdego Klienta.

Adwokat

podpis

USŁUGI I PORADY PRAWNE

Kancelaria zapewnia szeroki zakres obsługi Klientom indywidualnym, firmom oraz instytucjom. Zajmujemy się doradztwem prawnym, reprezentowaniem Klientów przed sadami powszechnymi i administracyjnymi, a także sporządzaniem i opiniowaniem dokumentów czy umów. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

Zadzwoń
Nawigacja