Pomoc prawna adwokat Lublin - Rafał Myć

Adwokat Lublin
Kancelaria prawna Rafał Myć

Wsparcie w sprawach karnych, cywilnych i innych

Uniewaznienie umowy kredytowej CHFUnieważnienie umowy kredytowej CHF

Unieważnienie umowy kredytu frankowego może przynieść kredytobiorcom szereg korzyści, zwłaszcza jeśli poczuli się pokrzywdzeni przez nieuczciwe praktyki bankowe.

Oto niektóre z potencjalnych korzyści wynikających z unieważnienia takiej umowy:

1. Eliminacja długu walutowego:

Jeśli umowa kredytowa zostanie unieważniona, kredytobiorca może zostać zwolniony z obowiązku spłaty pozostałej kwoty kredytu w walucie obcej, co może oznaczać znaczną redukcję zadłużenia, szczególnie w sytuacji, gdy wartość franka szwajcarskiego znacząco wzrosła w stosunku do złotego.

2. Zwrot nadpłaconych rat:

W przypadku unieważnienia umowy, kredytobiorca może mieć prawo do zwrotu części lub całości nadpłaconych rat. Dotyczy to sytuacji, gdzie w wyniku nieuczciwych klauzul kredytobiorca płacił wyższe raty, niż wynikałoby to z uczciwie kalkulowanego kursu wymiany.

3. Uniknięcie dodatkowych kosztów:

Unieważnienie umowy może również oznaczać uniknięcie przyszłych kosztów związanych z wysokimi ratami kredytu, ubezpieczeniami powiązanymi z kredytem czy innymi opłatami, które byłyby dalej naliczane, gdyby umowa pozostała w mocy.

4. Możliwość renegocjacji warunków kredytu:

W niektórych przypadkach, zamiast pełnego unieważnienia umowy, bank i kredytobiorca mogą dojść do porozumienia w sprawie nowych, bardziej korzystnych warunków kredytu, co może obejmować zmianę waluty kredytu na PLN lub ustalenie bardziej przystępnej stopy procentowej.

5. Ochrona prawna i poczucie sprawiedliwości:

Dla wielu kredytobiorców, unieważnienie umowy kredytowej może również przynieść moralne i emocjonalne korzyści, takie jak poczucie sprawiedliwości i zadośćuczynienie za lata stresu i niepewności finansowej.

6. Wpływ na przyszłe praktyki bankowe:

Wygrane sprawy dotyczące unieważnienia umów mogą przyczynić się do zmiany praktyk bankowych i lepszej ochrony konsumentów w przyszłości, co jest korzyścią nie tylko dla poszczególnych kredytobiorców, ale także dla całego rynku finansowego.

Każda sprawa jest indywidualna, a unieważnienie umowy kredytowej może również wiązać się z pewnymi ryzykami i kosztami, w tym związanymi z prowadzeniem sprawy sądowej. Dlatego przed podjęciem jakichkolwiek działań zachęcamy do konsultacji z doświadczonym prawnikiem Mecenasem Rafałem – specjalizującym się w prawie bankowym i kredytach walutowych.

Unieważnienie umowy kredytowej CHF

Rozwiązanie umowy pożyczki frankowej jest procedurą prawną, którą może zainicjować pożyczkobiorca, jeśli uzna, że jego kontrakt kredytowy zawiera klauzule abuzywne lub został skonstruowany w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Ta procedura wpisuje się w szerszy kontekst problemów związanych z pożyczkami hipotecznymi wyrażonymi we frankach szwajcarskich (CHF), które spowodowały wiele prawnych kontrowersji i dyskusji w różnych krajach, w tym w Polsce. Poniżej przedstawiam kilka istotnych faktów dotyczących tej kwestii:

1. Podstawy prawne:

Anulowanie umowy pożyczkowej jest możliwe, gdy zawiera ona postanowienia uznawane za niedozwolone, to znaczy takie, które są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i stawiają klienta w niekorzystnej sytuacji względem instytucji finansowej. W Polsce, podobnie jak w innych państwach, te kwestie często podlegają ocenie w świetle dyrektyw Unii Europejskiej odnoszących się do ochrony konsumentów oraz miejscowych regulacji prawnych.

2. Najczęstsze zarzuty:

W przypadku kredytów frankowych najczęstsze zarzuty dotyczą:

 • Klauzul indeksacyjnych, które niejasno określają sposób przeliczania waluty i mogą prowadzić do nieproporcjonalnego wzrostu zadłużenia.
 • Braku jasnej informacji o ryzyku walutowym i możliwych konsekwencjach finansowych dla kredytobiorcy.
 • Uznania całej umowy kredytowej za nieważną z powodu zawarcia w niej jednej lub więcej nieuczciwych klauzul.

3. Proces sądowy:

Aby podjąć kroki w kierunku unieważnienia umowy kredytowej, pożyczkobiorca musi rozpocząć postępowanie sądowe. To wiąże się z zebraniem niezbędnych materiałów dowodowych, w tym opinii prawnych oraz analiz ekonomicznych, które mogą udowodnić nieuczciwość warunków umownych lub błędy w procesie jej zawierania. Cały proces może okazać się czasochłonny i złożony, co skłania wielu zainteresowanych do poszukiwania profesjonalnego wsparcia prawnego.

4. Wyroki i orzecznictwo:

W Polsce i innych krajach europejskich wydano już wiele wyroków dotyczących kredytów frankowych. Niektóre z nich były korzystne dla kredytobiorców, prowadząc do unieważnienia umów lub zmiany warunków kredytowania. Orzecznictwo w tych sprawach jest jednak zróżnicowane i zależy od okoliczności konkretnego przypadku.

5. Możliwe skutki unieważnienia umowy:

Unieważnienie umowy kredytowej może prowadzić do różnych konsekwencji, w tym do konieczności zwrotu kwoty kredytu przez kredytobiorcę, ale bez odsetek naliczanych na nieuczciwych warunkach, lub do innych form rozliczenia między bankiem a kredytobiorcą.

6. Porady dla kredytobiorców:

Osoby rozważające podjęcie działań prawnych w celu unieważnienia umowy kredytowej powinny:

 • Dokładnie przeanalizować umowę kredytową pod kątem potencjalnych nieuczciwych klauzul.
 • Zasięgnąć porady prawnej, aby ocenić szanse na sukces i zrozumieć możliwe konsekwencje.
 • Przygotować się na możliwość długotrwałego procesu sądowego.

 

Poszukujesz doświadczonego adwokata któremu bliska jest powyższa tematyka? Masz kredyt we frankach? Właściwym wyborem jest Kancelaria Adwokacka Rafała Mycia.

Podczas gdy ścisłe przepisy i zawiłe procedury są często przerażające dla osób nieznających się na prawie, adwokat Rafał Myć i jego zespół dbają o to, aby proces prawny był jak najbardziej przejrzysty dla każdego klienta. Cechuje nas profesjonalizm, uprzedzenia i zaangażowanie w każdą sprawę, które przekłada się na wysoką jakość świadczonych przez nas usług.

Pomoc prawna – kredyty frankowe

Wyjaśniamy popularne słowa związane z tematyką kredytów we frankach szwajcarskich (CHF) i problemów frankowiczów:

 1. Frankowicze – osoby posiadające kredyty we frankach szwajcarskich.
 2. Kredyty CHF – ogólne określenie kredytów hipotecznych udzielanych w walucie CHF.
 3. Waloryzacja CHF – odnosi się do zmian wartości franka szwajcarskiego, co wpływa na raty kredytów.
 4. Umowa kredytowa CHF – dokumenty i warunki umowy kredytowej we frankach.
 5. Spread walutowy – różnica pomiędzy kursem kupna a sprzedaży waluty, istotna przy kredytach walutowych.
 6. Zamiana CHF na PLN – proces przewalutowania kredytu z CHF na złotówki.
 7. Raty kredytu CHF – wysokość miesięcznych płatności kredytu we frankach.
 8. UOKiK decyzje CHF – decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące kredytów we frankach.
 9. Postępowanie sądowe CHF – procesy sądowe dotyczące kredytów hipotecznych we frankach.
 10. Odszkodowanie dla frankowiczów – rekompensaty dla osób poszkodowanych przez kredyty CHF.
 11. Refinansowanie kredytu CHF – uzyskanie nowego finansowania w celu spłaty istniejącego kredytu we frankach.
 12. Kurs CHF/PLN – aktualny kurs wymiany franka szwajcarskiego na złotówki, ważny dla kredytobiorców.
 13. Wyroki TSUE CHF – decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące kredytów we frankach.
 14. Klauzule abuzywne CHF – niedozwolone postanowienia w umowach kredytowych, które są przedmiotem sporów.

Unieważnienie umowy kredytowej CHF

Nasza kancelaria oferuje szeroki zakres usług prawnych, które obejmują wiele dziedzin prawa. Jednakże, jeżeli Państwa potrzeba lub problem prawny nie jest bezpośrednio wymieniony na naszej liście usług, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią. Jesteśmy otwarci na nietypowe i trudne sprawy, ponieważ mamy  na względzie to, że każda sytuacja prawna jest unikalna. Nasz doświadczony zespół prawników podejmie się wyzwania i dokładnie przeanalizuje Państwa sytuację, aby zaproponować odpowiednio dobrane rozwiązania. Skontaktujcie się z nami, aby omówić potrzeby prawne i ustalić, jak możemy pomóc.

Adwokat Lublin – Profil firmowy w Google

30018481 352

Zadzwoń
Nawigacja