Pomoc prawna adwokat Lublin - Rafał Myć

Adwokat Lublin
Kancelaria prawna Rafał Myć

Wsparcie w sprawach karnych, cywilnych i innych

Segregacja majątku wspólnego

Często zdarza się, że procedura dzielenia majątku po rozwodzie okazuje się bardziej obciążająca emocjonalnie dla byłych partnerów, niż sam proces rozstania. Nie jest rzadkością, że konflikty pomiędzy eks-małżonkami nasilają się właśnie w trakcie ustalania podziału wspólnej własności, nawet gdy formalne zakończenie małżeństwa ma już miejsce. Przed zgłoszeniem wniosku o podział majątku przez jednego z małżonków, bezpośrednio lub poprzez swojego pełnomocnika, istotne jest przemyślane rozpatrzenie wszystkich aspektów, aby dokonać odpowiedniego wyboru co do metody i formy dystrybucji. Trafne decyzje na początkowym etapie postępowania, a przede wszystkim całościowa ocena sytuacji, mogą znacząco wpłynąć na pomyślny wynik sprawy.

Podział majątku – co możemy zrobić?

Jako doświadczona kancelaria prawna Rafał Myć w Lublinie, specjalizująca się w zagadnieniach związanych z partycypacją wspólnych aktywów, oferujemy kompleksową pomoc w procesie segregacji majątku po rozwodzie. Zrozumienie, że proces ten może być dla naszych klientów równie, a czasem nawet bardziej, emocjonalny niż sam proces rozwodowy, prowadzimy każdą sprawę z najwyższą troską o indywidualne potrzeby klienta.

Nasza praca zaczyna się od wnikliwej analizy sytuacji majątkowej, co pozwala na określenie optymalnej ścieżki podziału majątku. Gdzie to możliwe, staramy się zapewnić, że segregacja majątku zostanie ustalona już w wyroku rozwodowym. Jeżeli jednak nie jest to możliwe, nasza kancelaria prowadzi dalsze postępowanie mające na celu ustalenie sprawiedliwego podziału współwłasności.

Majątek osobisty –  czym jest?

Majątek osobisty -  czym jest Majątek osobisty –  czym jest

Osobista własność jednego z małżonków nie podlega dystrybucji po rozwodzie. Majątek małżonków zazwyczaj dzieli się na dwie kategorie: osobistą własność i wspólną własność.

Po rozwodzie, to właśnie wspólna własność jest poddawana podziałowi. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że w procesie podziału majątku, również prowadzone są rozliczenia dotyczące osobistej własności.

Małżonkowie są zobligowani do zwrotu wydatków i inwestycji dokonanych ze wspólnej własności na rzecz osobistej własności (z wyjątkiem wydatków i inwestycji na przedmioty majątkowe przynoszące dochód).

Ponadto, możliwe jest żądanie zwrotu wydatków i inwestycji dokonanych z osobistej własności na rzecz wspólnej własności (z wyjątkiem wydatków i inwestycji zużytych na zaspokajanie potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły one wartość majątku w momencie zakończenia wspólności)

Majątek wspólny-  czym jest?

Majątek wspólny -  czym jest Majątek wspólny –  czym jest

Wspólna własność małżonków jest tworzona automatycznie w momencie zawarcia małżeństwa, chyba że występują okoliczności statutowe uniemożliwiające takie działanie (na przykład wcześniejsze stworzenie umowy majątkowej między małżonkami).

Wspólna własność obejmuje dobra materialne nabyte podczas trwania statutowej wspólności majątkowej przez obu małżonków lub przez jednego z nich. Nabycie obejmuje każdą formę zdobycia dobra materialnego (własność i inne prawa majątkowe).

Zgodnie z art. 31 § 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, do wspólnej własności należą w szczególności:

  • otrzymane wynagrodzenie za pracę i dochody z innych aktywności zarobkowych każdego z małżonków,
  • dochody z wspólnej własności, a także z osobistej własności każdego z małżonków,
  • środki zgromadzone na rachunku bankowym lub pracowniczym funduszu emerytalnym każdego z małżonków,
  • kwoty składek zarejestrowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

Zgodnie z art. 34 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, przedmioty codziennego użytku domowego służące obu małżonkom są również objęte statutową wspólnością, nawet jeśli zostały nabyte przez dziedziczenie, testament lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej.

Sądowy podział majątku po rozwodzie

Sadowy podzial majatku po rozwodzie Sądowy podział majątku po rozwodzie

Jeśli małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia odnośnie podziału wspólnego majątku, każdy z nich ma prawo zwrócić się do sądu z wnioskiem o przeprowadzenie takiego podziału.

Zgłoszenie o podziale majątku wspólnego kieruje się do sądu rejonowego, w jurysdykcji którego znajduje się rzecz. Jeśli jednak wspólny majątek małżonków jest rozmieszczony w obszarach działania dwóch lub więcej sądów rejonowych, to wnioskodawca ma prawo wyboru sądu odpowiedniego do rozpatrzenia sprawy.

Na wniosek strony postępowania, sąd może przekazać sprawę do sądu rejonowego, w którego jurysdykcji znajduje się wspólny majątek lub jego zdecydowana część, lub do sądu, w jurysdykcji którego mieszkają wszyscy uczestnicy postępowania. Warunkiem jest, aby taka prośba została zgłoszona najpóźniej na pierwszej rozprawie.

Podział majątku

Sadowy podzial majatku po rozwodzie 2 Sądowy podział majątku po rozwodzie

Jako zespół adwokatów z Lublina, jesteśmy w stanie zaoferować pomoc w różnorodnych kwestiach związanych z podziałem majątku, takich jak:

  • Przygotowanie i prowadzenie sprawy rozwodowej,
  • Tworzenie i negocjowanie umowy dotyczącej zgodnego podziału majątku wspólnego,
  • Przygotowanie strategii i prowadzenie postępowania dotyczącego sądowego podziału majątku,
  • Reprezentacja w sądowym postępowaniu związanym z podziałem majątku.

W sytuacji rozwodu, Kancelaria Adwokacka Rafał Myć w Lublinie jest specjalistą w zakresie prawa rodzinnego, w szczególności w sprawach związanych z podziałem majątku. Dzięki naszej doświadczonej ekipie, składającej się z prawników specjalizujących się w prawie rodzinnym, zapewniamy kompleksowe usługi prawne, które obejmują zarówno negocjacje, jak i prowadzenie spraw w sądzie.

Kiedy doświadczasz trudności związanych z rozwodem, nasza rola jako Twoich adwokatów w Lublinie polega na zapewnieniu, że jesteś właściwie reprezentowany i chroniony na każdym etapie procesu. Jesteśmy tu, aby pomóc Ci przejść przez ten trudny czas, zapewniając profesjonalne doradztwo i wsparcie na każdym kroku.

Specjalizujemy się w sprawach dotyczących podziału majątku, co obejmuje zarówno majątek nabyty podczas małżeństwa, jak i osobiste dobra każdego z małżonków. Nasza kancelaria oferuje pełną gamę usług związanych z podziałem majątku, począwszy od doradztwa i negocjacji, aż po reprezentację przed sądem, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Kancelaria Adwokacka Rafał Myć w Lublinie jest zaangażowana w zapewnienie, że nasze usługi są dostosowane do indywidualnych potrzeb i okoliczności każdego klienta. Naszym celem jest zawsze osiągnięcie najlepszego możliwego wyniku dla naszych klientów, jednocześnie minimalizując stres i niepokój związane z procesem rozwodowym i podziałem majątku.

Adwokat Lublin – Profil firmowy w Google

30018481 352

Zadzwoń
Nawigacja