Oświadczenie Kancelarii

CategoriesAKTUALNOŚCI

logo rfal myc

Oświadczenie

W związku z incydentem dotyczącym wystawianiem przez określoną grupę osób nieprawdziwych niepochlebnych opinii na temat działalności Naszej Kancelarii i jakości świadczonych przez Nią usług prawnych, oświadczamy, iż negatywne komentarze zamieszczane w sieci są nieprawdziwe.

Wskazujemy również, iż osoby wystawiające negatywne komentarze lub konta wystawiające ocenę 1 w zdecydowanej większości nie były klientami naszej Kancelarii. Natomiast wskazane przez nich działania jakich miały dopuścić się osoby wchodzące w skład zespołu Kancelarii nie miały miejsca.

Co więcej podejmujemy stosowne kroki prawne w celu ukarania i pozyskania stosownego oświadczenia zawierającego przeprosiny oraz stosowne zadośćuczynienie. Wskazujemy również, iż nieprawdziwe opinie naruszają dobra osobiste ujęte w art. 23 kodeksu cywilnego, które podlegają ochronie prawnej na podstawie art. 24 kodeksu cywilnego.

Nie można również pominąć okoliczności, iż kodeks karny w art. 212 penalizuje tego typu bezprawne zachowania typizując je jako przestępstwa pomówienia. W związku z powyższym Kancelaria podjęła już stosowne kroki w celu ochrony swoich praw.

Działania Kancelarii mają na celu zwrócenie uwagi na okoliczność, iż naruszanie przepisów prawa w zanonimizowanej sferze internetu nie jest pozbawione ochronie prawnej.

Related Post

28 SIERPNIA, 2023

Sprawa o zachowek jako arcy...

Sprawa o zachowek jako arcy wyjątkowa z prawnego punktu widzenia

0

16 GRUDNIA, 2020

Nieprawdziwe opinie w...

Nieprawdziwe opinie w serwisie Google

0

Leave a Comments

Zadzwoń
Nawigacja