Pomoc prawna adwokat Lublin - Rafał Myć

Adwokat Lublin
Kancelaria prawna Rafał Myć

Wsparcie w sprawach karnych, cywilnych i innych

Jako Kancelaria Adwokacka Rafał Myć, skupiamy się na specjalizacji w zakresie prawa karnego, oferując wszechstronne usługi prawne na każdym etapie procesu. Nasza oferta obejmuje reprezentację klientów już od momentu wniesienia aktu oskarżenia, przez całe postępowanie sądowe, zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji. W razie konieczności jesteśmy gotowi wystąpić nawet przed Sądem Najwyższym.

W sytuacji, gdy wyrok jest skazujący, zapewniamy pełne wsparcie podczas postępowania . Zdajemy sobie sprawę, że obrona w sprawach karnych jest kluczowa, dlatego jest to główny obszar naszej praktyki. Zobowiązujemy się do reprezentowania naszych klientów na najwyższym poziomie na każdym kroku procedury prawnej.

Adwokat Lublin – Jak możemy pomóc w sprawie karneja

Naszym celem jako Kancelaria Adwokacka Rafał Myć jest służyć wsparciem w obszarze prawa karnego. Oferujemy Państwu pełen zakres usług prawnych, w tym:

 • Opracowywanie strategii sprawy, której celem jest uzyskanie najbardziej korzystnego rozwiązania.
 • Przygotowywanie różnego rodzaju pism, takich jak wnioski dowodowe czy zgłoszenia.
 • Tworzenie i składanie apelacji oraz skarg kasacyjnych.
 • Przygotowywanie wniosków o takie środki jak warunkowe umorzenie postępowania, odroczenie lub zawieszenie wykonania kary, czy zastosowanie dozoru elektronicznego.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możemy pomóc w Twojej sprawie.

Rodzaje kar według polskiego Kodeksu Karnego. Co może grozić?

Obrona w sprawach karnych Obrona w sprawach karnych

W Kodeksie Karnym obowiązującym w Polsce zdefiniowane są różne rodzaje kar, które mogą być nałożone za popełnienie przestępstwa. Nasza Kancelaria Adwokacka Rafał Myć, jako specjaliści w zakresie prawa karnego, ma doświadczenie w reprezentowaniu klientów, którzy mogą być poddani tym konsekwencjom.

Rodzaje kar według polskiego Kodeksu Karnego obejmują:

 1. Kara ograniczenia wolności – ta forma kary polega na nałożeniu obowiązku wykonywania nieodpłatnych, kontrolowanych prac na rzecz społeczności lub innych ograniczeń.
 2. Kara pozbawienia wolności – kara ta obejmuje czasowy areszt lub długoterminowe więzienie.
 3. Kara grzywny – nakładana w formie mandatu karnego lub wyroku sądu.
 4. Kara łączna – to kara składająca się z kilku rodzajów kar nałożonych jednocześnie.
 5. Kara przepadek przedmiotów – polega na konfiskacie przedmiotów związanych z przestępstwem.
 6. Kara przepadek mienia – to konfiskata mienia nabytego w wyniku przestępstwa.
 7. Kara nawiązki – polega na zobowiązaniu sprawcy do zapłaty określonej kwoty na cel społeczny.

Każda z tych kar ma swoje specyfiki i może być stosowana w różnym kontekście, w zależności od natury i ciężkości przestępstwa. W Kancelarii Adwokackiej Rafał Myć jesteśmy gotowi pomóc naszym klientom w zrozumieniu tych kwestii i reprezentować ich interesy w procesie sądowym.

Czym jest zasada domniemania niewinnośc?

Zasada domniemania niewinności jest kluczowym elementem systemu prawnego w Polsce oraz wielu innych krajach. Ta zasada mówi, że osoba jest niewinna do czasu udowodnienia jej winy prawomocnym wyrokiem sądu. Zasada ta dotyczy każdego, niezależnie czy został zatrzymany na gorącym uczynku, czy istnieją przeciwko niemu znaczne dowody obciążające. Ciężar dowodu spoczywa na oskarżycielu, a wszelkie wątpliwości muszą być rozstrzygane na korzyść oskarżonego. Zasada domniemania niewinności jest ustanowiona zarówno w Konstytucji, jak i w Kodeksie Postępowania Karnego w Polsce. Znajduje ona również uznanie w prawie międzynarodowym, w tym w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

W Kancelarii Adwokackiej Rafał Myć, jako doświadczeni prawnicy specjalizujący się w prawie karnym, zawsze bronimy praw naszych klientów, opierając się na zasadzie domniemania niewinności. Naszym celem jest zapewnienie, aby każdy klient był traktowany zgodnie z tą zasadą, niezależnie od charakteru i ciężkości zarzutów.

Adwokat Lublin – Profil firmowy w Google

30018481 352

Naszym zadaniem jest świadczenie usług prawnych na możliwie najwyższym poziomie, każdorazowo przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb Klientów. Tym co nas cechuje przy wykonywaniu powierzonych zadań to utrzymywanie stałej relacji z klientem. Dbając o Państwa dobro kierujemy się zasadami etyki zawodowej zachowując tym samym najwyższe standardy należytej staranności. W codziennej pracy stosujemy nowoczesne metody komunikacji, kreatywnie wykorzystując możliwości jakie przynosi rozwój technologii informatycznych. Dzięki temu odległość nie jest dla nas przeszkodą a pomoc prawną świadczymy Klientom z Polski i zagranicy.

Doświadczenie zawodowe, aktywność i nietypowe metody pracy powodują, że jesteśmy wiarygodnym partnerem dla każdego z Państwa.

adwokat

podpis

Usługi i porady prawne | Adwokat Lublin

Kancelaria zapewnia szeroki zakres obsługi Klientom indywidualnym, firmom oraz instytucjom. Zajmujemy się doradztwem prawnym, reprezentowaniem Klientów przed sadami powszechnymi i administracyjnymi, a także sporządzaniem i opiniowaniem dokumentów czy umów. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

Zadzwoń
Nawigacja