Nowe perspektywy dla frankowiczów

CategoriesAKTUALNOŚCI

Nowe perspektywy dla frankowiczów

Wyrok TSUE a rozliczenia kredytów frankowych

W styczniu 2024 roku, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok, który może mieć znaczące konsekwencje dla banków i osób posiadających kredyty we frankach szwajcarskich. Decyzja TSUE, dotycząca postępowania przeciwko mBankowi, podkreśla, że banki nie mogą domagać się od frankowiczów dodatkowych roszczeń poza zwrotem udostępnionego kapitału i ustawowych odsetek za opóźnienie, co stanowi ważny punkt zwrotny w trwającej debacie na temat rozliczeń kredytów frankowych.

Kluczowe punktacje wyroku TSUE:

 1. Zakaz dodatkowych roszczeń: TSUE jasno stwierdził, że w przypadku unieważnienia umowy kredytowej, banki nie mogą żądać od kredytobiorców rekompensaty wynikającej z waloryzacji kapitału. To ogranicza możliwości banków do nakładania dodatkowych obciążeń finansowych na kredytobiorców po unieważnieniu umowy.
 2. Ochrona konsumentów: Wyrok potwierdza ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami bankowymi, zgodnie z dyrektywą Rady 93/13/EWG dotyczącą nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.
 3. Wpływ na sektor bankowy: Decyzja TSUE może przyczynić się do wzrostu kosztów dla sektora bankowego, który od 2019 roku zmaga się z falą pozwów dotyczących hipotek frankowych.

Co to oznacza dla Frankowiczów? Wyroki TSUE otwierają nowe możliwości dla osób posiadających kredyty we frankach szwajcarskich. Frankowicze, którzy rozważają kwestionowanie swoich umów kredytowych, mogą teraz liczyć na bardziej korzystne warunki rozliczeń z bankami. Jest to ważny krok w kierunku sprawiedliwości i równowagi w relacjach między konsumentami a instytucjami finansowymi.

 

Jeśli masz kredyt we frankach szwajcarskich i zastanawiasz się nad swoimi możliwościami, nie wahaj się skontaktować z nami. Oferujemy kompleksowe doradztwo i wsparcie w negocjacjach z bankami oraz w prowadzeniu spraw sądowych. Naszym celem jest zapewnienie Ci sprawiedliwych warunków rozliczeń i pomoc w odzyskaniu stabilności finansowej.

Zapraszamy do Kontaktu: Jeśli jesteś zainteresowany indywidualną konsultacją lub potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Razem możemy pracować nad znalezieniem najlepszego rozwiązania dla Twojej sytuacji kredytowej.

Adwokat Rafał Myć – Twój Partner w Walce o Sprawiedliwe Rozliczenia Kredytów Frankowych.

Zakres Pomocy Prawnej dla Frankowiczów

Pomoc prawna dla osób posiadających kredyty we frankach szwajcarskich (frankowiczów) obejmuje szeroki zakres działań, mających na celu ochronę ich interesów i praw. Oto główne punkty, w których specjalizują się kancelarie prawne zajmujące się problematyką frankowiczów:

 1. Analiza umowy kredytowej:
  • Specjaliści prawni dokładnie analizują umowę kredytową pod kątem obecności nieuczciwych klauzul oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Jest to kluczowe dla zrozumienia prawnej sytuacji kredytobiorcy i możliwych ścieżek działania.
 2. Identyfikacja klauzul abuzwynych:
  • Prawnicy identyfikują nieuczciwe warunki umowne, które mogą być podstawą do kwestionowania ważności umowy kredytowej. Rozpoznanie takich klauzul jest niezbędne do skutecznego dochodzenia roszczeń przeciwko bankowi.
 3. Doradztwo prawne i strategia Działania:
  • Kredytobiorcy otrzymują profesjonalne doradztwo dotyczące najlepszych dostępnych opcji prawnych oraz strategii działania. Prawnik pomaga w zrozumieniu konsekwencji każdej z opcji i wyborze najbardziej korzystnej ścieżki.
 4. Negocjacje z bankiem:
  •  Prawnicy mogą reprezentować frankowiczów w negocjacjach z bankiem w celu osiągnięcia korzystnego porozumienia, np. przewalutowania kredytu na korzystniejsze warunki lub uzyskania obniżenia salda zadłużenia.
 5. Przygotowanie i wniesienie pozwu:
  •  W przypadku braku porozumienia z bankiem, prawnik może przygotować i wnieść pozew sądowy, dążąc do unieważnienia umowy kredytowej lub uzyskania odszkodowania za nieuczciwe praktyki bankowe.
 6. Reprezentacja przed sądem:
  •  Specjaliści prawni reprezentują frankowiczów na wszystkich etapach postępowania sądowego, od przygotowania pism procesowych, przez reprezentację na rozprawach, aż po etap apelacji.
 7. Wsparcie w egzekucji wyroków:
  •  Po uzyskaniu korzystnego wyroku, prawnicy mogą pomóc w jego egzekucji, czyli faktycznym zastosowaniu orzeczenia sądu w praktyce, np. w uzyskaniu zwrotu nadpłaconych środków.
 8. Ochrona przed licytacją komorniczą:
  •  W przypadku zagrożenia licytacją komorniczą nieruchomości, prawnicy mogą podjąć działania mające na celu ochronę majątku kredytobiorcy.
 9. Porady dotyczące restrukturyzacji zadłużenia:
  • Frankowicze mogą otrzymać pomoc w restrukturyzacji zadłużenia, co może obejmować negocjacje z bankiem w celu zmiany warunków kredytu, tak aby były one bardziej przystępne finansowo.
 10. Wsparcie po procesie sądowym:
  •  Nawet po zakończeniu procesu sądowego, kredytobiorcy mogą potrzebować dalszego wsparcia prawnego, np. w kwestiach związanych z nowymi warunkami spłaty kredytu lub w przypadku pojawienia się nowych problemów prawnych.

Kancelarie prawne, takie jak Kancelaria Prawna Adwokat Rafał Myć, oferują kompleksową pomoc prawną frankowiczom, dążąc do ochrony ich praw i interesów w konfrontacji z bankiem

Related Post

14 MAJA, 2024

Wyroki TSUE 2024 dotyczące...

Wyroki TSUE 2024 dotyczące kredytów frankowych W 2024 roku Trybunał Sprawiedliwości...

0

18 MARCA, 2024

Korzystny wyrok TSUE dla...

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie Getin Noble Bank...

0

28 SIERPNIA, 2023

Sprawa o zachowek jako arcy...

Sprawa o zachowek jako arcy wyjątkowa z prawnego punktu widzenia

0

30 GRUDNIA, 2020

Oświadczenie Kancelarii

Oświadczenie W związku z incydentem dotyczącym wystawianiem przez określoną grupę...

0

16 GRUDNIA, 2020

Nieprawdziwe opinie w...

Nieprawdziwe opinie w serwisie Google

0

Leave a Comments

Zadzwoń
Nawigacja